Kişisel blog

Kırklı Yaşlar

Kırklı Yaşlar Pırıl pırıl bir yaz gecesi, yaz tatili koşuşturmaları sonrasında günün tüm yorgunluğunu yaşarken sırtüstü yatağa uzanıp hayaller kurduğumu çok net hatırlıyorum. Sanırım 80′li yılların sonunu yaşıyorduk. O zamanlar henüz ufukta bir çizgi gibi...

İnternet Paranoyalığı

"Paranoya, aşırı endişe veya korkuyla karakterize edilen, sıkça mantıksız kuruntularla bilinen bir rahatsızlıktır. Kelime Yunanca'da, "παράνοια" (paranous) "düpedüz delilik" anlamına gelir (para = dışarda; nous = akıl, aklını kaçırma) ve terim geçmişte kuruntu, delirme...

Mantıksal Pozitivizm Nedir?

MANTIKSAL POZİTİVİZM, KÖTÜ OLUŞTURULMUŞ SÖZCELERE SONUÇSUZ BİR CEVAP GİRİŞİMİ OLARAK GÖRDÜĞÜ FELSEFENİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ REDDEDER. Aslında birbirinden çok farklı felsefeleri kolaylıkla adlandırmaya yarar « Mantıksal pozitivizm ». Bu felsefelerin en tanınmışları kuşkusuz Ludwig Wittgenstein, Bertrand...
- Reklam -

Konu Avcısı