Sosyalleşme: Bireyin içinde doğduğu kültürel ortamın özellikleri anne, baba, yakınlarından, arkadaşlarından, okuldan ve iş ortamından öğrenir. ömür boy süren bu öğrenme ve uyma çabasına sosyalleşme denir. Başka bir şekilde açıklamak gerekir ise; bireyin sosyalleşme süreciyle içerisinde bulunduğu toplumun bir üyesi haline gelir. Olayları algılayış tarzından, giyim tarzına, düşünüş tarzından davranış biçimine kadar her konuda kültüründen etkilenir.
Yer yüzündeki bütün canlılar, kendi türlerin deki aynı canlıların arasında doğarlar. Bu durumda kimi canlı doğduğu andan kendi başının çaresine bakar kimi ise herhangi bir destek veya yardım almadan vardığını sürdüremez.
İnsanlarda bu şekilde doğduktan sonra 5-6 yıl destek alamadan hayatlarını sürdüremez bazı istek ve ihtiyaçları doğrultusunda daima yardıma ihtiyaç duyarlar ve içerisinde bulunduğu topluma adapte olma süreci içerisindedir ve uyum sağlamaya çalışır.
Toplumlaşma süreci: İnsan içerisinde doğduğu toplumun kültürel değerlerini öğrenip, kendine özgü beceriler elde eder, kendi bilincine ulaşmış ve bazı ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir birey haline gelir. Toplumsallaşma diğer adı sosyalizasyon ise; bir bireyin (duruma göre bir gurubun) üyesi olduğu veya olacağı grup yada toplumun kültür, değer ve normlarını öğrenerek o toplumun aktif bir üyesi haline gelmesidir. Diğer bir tanıma göre ise toplumun hayatına hazırlanma sürecidir.
Sosyalleşme, genellikle iki kategoride değerlendirilir. Birincisi aile ve bakıcılar tarafından yürütülürken diğeri ise okullar, medya vb. gibi diğer sosyalleşme araçlarıyla gerçekleşir. Sosyalleşme sürecinde yalnızca resmi değerleri değil gayri resmi değerlerde bireylere aktarılmalıdır. Sosyalleşme yalnızca resmi gruplar değilde resmi olmayan gruplar tarafından da yürütülmelidir. Bu süreç içersin de bireyin nasıl öğrendiği değil ne öğrendiği önemlidir. Sosyalleşme yalnızca belirli kişi ya da gruba ait bir şey değildir. Sosyalizasyon sürecinde sosyalizasyona uyan tüm bireylerde aynı değildir. Günümüzde ise toplum ile birey arasında sayısız küçük gruplar vardır. bunlar ise sosyalizasyonun temel aygıtlarıdır. Özellikle de aile,okul, arkadaş grubu ve kitle iletişim araçları temel sosyalizasyon ajanslarıdır. Sosyalleşme önce aile, okul ve çevre içerisinde devam eder birey artık doğum ile sosyal bir birey haline gelmektedir. işte onun sosyal kişiliği de sürekli olarak sosyalizasyon ile gelişir.
Kısaca bir cümle ile özetlemek gerekir ise ; birey yavaş yavaş etrafındaki insanlarla doğal olarak birlikte yaşadığı bir dünya kurmaya başlar . Birey ilk başlarda ; bu dünyanın başka sayısız insanın dünyasından oluştuğunu bilmiyordur. Belli bir sosyal çevre içerisine girmiştir ve o an sadece bunun farkındadır. Bu etraf da dünyanın geri kalanın, birey için gelişen ve bireyi de geliştirecek bir çevredir. Birey için dünya gelen olarak bundan ibarettir.
Sosyalleşme insanın benin rahatlattığı gibi insanlarda çok iyi gelebiliyor insanın çevresi olmazsa yalnız ve mutsuz bir hal alabilir. İnsan sosyalleşemez ise bu yalnızlık kişinin peşini asla bırakmaz.

1 YORUM

CEVAP VER